Home » Notatnik niespiesznego przechodnia by Jerzy Stempowski
Notatnik niespiesznego przechodnia Jerzy Stempowski

Notatnik niespiesznego przechodnia

Jerzy Stempowski

Published 2012
ISBN :
Paperback
Enter answer

 About the Book 

Po raz pierwszy wydany w całości – publikowany wcześniej w latach 1954-1969 na łamach paryskiej „Kultury” – Notatnik niespiesznego przechodnia Jerzego Stempowskiego jest zbiorem refleksji najwybitniejszego polskiego eseisty XX wieku mieszkającego odMorePo raz pierwszy wydany w całości – publikowany wcześniej w latach 1954-1969 na łamach paryskiej „Kultury” – Notatnik niespiesznego przechodnia Jerzego Stempowskiego jest zbiorem refleksji najwybitniejszego polskiego eseisty XX wieku mieszkającego od 1940 roku w Szwajcarii.Autor pisze o literaturze, polityce, malarstwie, muzyce, architekturze, motoryzacji, teatrze, balecie, krajobrazach… wykorzystując rozmaite formy literackie: esej, recenzję, dziennik podróży. Obowiązkowa lektura dla wszystkich zainteresowanych kulturą polską XX wieku.„Wszyscy – piszący i milczący – poszukujemy słów potrzebnych do nawiązania kontaktu ze światem, który zmienił się dookoła nas i przerósł nasz poprzedni zasap terminów i pojęć. Wszyscy wiemy, że nie zdobędziemy go żadnym frazesem, nie odgrodzimy się odeń żadną dymną zasłoną fikcji, że musimy przyjąć go do wiadomości i że do opisania go potrzebny nam jest język dokładny, rzeczowy, jasny, przylegający dokładnie do naszych doświadczeń. Literatura bieżąca nie dostarczała nam dotąd takiego języka, ale literatura ma własne drogi, własny rozkład jazdy: chwilami wyprzedza, chwilami spóźnia się z historią. Wyjście z zaczarowanego koła konwencji literackiej stało się w obecnych warunkach niezbędnym krokiem wstępnym do stworzenia jakiejś metody opisu i porządkowania naszych doświadczeń.”Jerzy StempowskiNotatnik niespiesznego przechodnia przynosi niełatwe do wyczerpującego wyliczenia bogactwo tematów. Literatura, polityka, malarstwo, muzyka, antyk, ptaki, architektura, historia, przypowieści, ubiory, ekonomia, fotografia, motoryzacja, balet, wspomnienia, krajobrazy, teatr… I rozmaitość form: esej, recenzja książki, dziennik podróży. W latach 1954–1969 ukazało się trzydzieści dziewięć Notatników, zdecydowana większość z nich składała się z odrębnych dwóch trzech, czasem nawet więcej szkiców. „Kultura” z tych lat zawiera poza Notatnikami prawie pięćdziesiąt innych publikacji Stempowskiego.Są to liczne recenzje książek, artykuły polityczne, dzienniki podróży, sprawozdania z sympozjów, komentarze dotyczące laureatów nagród literackich itp. Znajdują się tam teksty, których właściwym miejscem wydaje się Notatnik, jak niektóre recenzje książek czy klasyczne eseje – Czytając Tukidydesa oraz Klimat życia i klimat literatury. Ale o przynależności do Notatnika decydował sam autor co świadczy, że traktował ten cykl w sposób specjalny. Do książek, których zawartość sam ustalał (Esejów dla Kassandry i Od Berdyczowa do Rzymu), włączył w całości, bądź we fragmentach, trzynaście Notatników.W wydanych później w Polsce wyborach pism Stempowskiego zamieszczono jeszcze piętnaście innych. W rezultacie, w ośmiu książkowych zbiorach jego pism, jakie się dotąd ukazały, pominięto dziesięć całych Notatników oraz sześć szkiców, które wchodziły w skład innych, przedrukowanych nie w pełni. Stanowi to jedną trzecią całości. Notatnik niespiesznego przechodnia stanowi wyrazisty, charakterystyczny portret pisarstwa Jerzego Stempowskiego. Jego kompletna edycja wydaje się oczywistym obowiązkiem wobec jego autora a także dziejów paryskiej „Kultury”. W 1968 roku Czesław Miłosz pisał do Jerzego Giedroycia, że gdy „opadnie kurz tylko kilku autorów, w tym pan Jerzy, będą przydawać blasku «Kulturze».”Jerzy Timoszewicz, Źródło: http://muzeumliteratury.pl/jerzy-stem...Wydanie dwutomowe: tom I - 270 s., tom II - 262 s.